Αρκαδικός Ήλιος ΙI


  • Το Έργο πρόκειται να εγκατασταθεί 190 km νοτιοδυτικά της Αθήνας, στην περιοχή της Αρκαδίας.
  • Φ/Β Σταθμός, ονομαστικής ισχύος 39 MWp θα κατασκευαστεί σε έκταση εμβαδού 1.611.038,35 τ.μ 
  • O χώρος εγκατάστασης αποτελεί τμήμα της ανατολικής εξωτερικής απόθεσης του ορυχείου Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης.
  • Η αναμενόμενη ετήσια μείωση εκπομπών CO2 θα ανέλθει, κατά προσέγγιση, σε 54.600 τόνους, ενώ το έργο αναμένεται να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες περίπου 10.725 νοικοκυριών


                                                                                     


 Γενικές Πληροφορίες

  • Πλεονεκτική τοποθεσία εγκατάστασης. Το έργο θα εκμεταλλευτεί τις ιδανικές συνθήκες ακτινοβολίας στην Ελλάδα, όσο και το χώρο εγκατάστασης μέσα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, πλησίον του Εθνικού Δικτύου Υψηλής Τάσης
  • Η έκταση που θα αναπτυχθεί το Έργο ανήκει εξ ολοκλήρου στη ΔΕΗ και εκμισθώνεται για 25 έτη στην Αρκαδικός Ήλιος Ένα Α.Ε.
  • Το Έργο έχει λάβει όλες τις αναγκαίες άδειες