Αρκαδικός Ήλιος ΙI | Οικονομικές καταστάσεις / Ισολογισμοί

  

 Download as pdf 

  

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 1 2018 - 31 12 2018 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΛΠ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 1 2017 - 31 12 2017 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΛΠ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 1 2016 - 31 12 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΛΠ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 1 2015 - 31 12 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΛΠ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 1 2014 - 31 12 2014 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΛΠ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 1 2013 - 31 12 2013 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΛΠ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 1 2012 - 31 12 2012 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΛΠ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 1 2011 - 31 12 2011 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΛΠ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)